Varför betning – Webes

Det viktiga rostskyddet.

Rostfria produkter som utsätts för till exempel svetsning, skärning eller annan behandling med höga temperaturer tappar sina rostskyddande egenskaper då oxidskiktet på ytan skadas. För att återställa det passiva skiktet kan man då ge objekten en syrabehandlingen som kallas för betning.

Betning är en metod som är överlägsen både ekonomiskt och är mer effektivt än andra manuella metoder så som putsning, slipning, glasblästring eller liknande. Dessa metoder kan se bra ut men det ögat inte ser är att de inte har förmågan att återställa stålets egenskaper och därför aldrig kan ersätta syrabehandlingen.

Betningen ger materialet en bättre ytfinhet jämfört med andra metoder vilket i sin tur underlättar återskapandet av stålets passiva skikt. Det passiva skiktet i sig skyddar materialet mot korrosion, det vi med ett annat ord kallar rost.

Så här fungerar betning.

Med betning kan vi återställa materialets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper.
Det gör vi genom att använda oss av specifika syrablandningar och betmedel i en process som anpassas efter objektet.

Genom betningen får vi bort svetsoxider, blästermedel och järnföroreningar på ytan av materialet där kromhalten minskat. Då får vi en ny yta där ett skyddande ytlager kan bildas. För att betningen ska bli bra är det viktigt att förbereda materialet genom att ta bort fett och andra föroreningar innan behandlingen. Eftersom syran inte biter på objekt med färg, smuts eller fett diskuterar vi alltid med kund vilken åtgärd som behövs innan betningen ska utföras.

Efter att vi har betat och spolat av materialet behöver det stå några timmar. Med hjälp av syre kommer då hinnan att återskapas.

Säkerhet och miljö är en viktig aspekt.

Eftersom vi i vårt arbete med betning arbetar med kemikalier som kan vara farliga för både människa och miljö är ett säkerhetstänkande en självklarhet. För vår säkerhet använder vi alltid rätt skyddskläder och för miljön ser vi till att använda och följa de riktlinjer som utfärdas av kommun och länsstyrelse.

Vi ser alltid till att välja så miljövänliga kemikalier som möjligt och tar alltid hand om restprodukterna i tankar för destruktion enlighet de miljölagar vi har i Sverige.

Vår kapacitet.

I WeBeS betningsanläggning här i Kil, Värmland finns Västsveriges största betkar (7 x 2 x 2m) som vi använder för legobetning. Fördelen med att använda ett betkar är att hela ytan kan behandlas på en gång. Objektet får då en snyggare yta och ett mer heltäckande skydd mot korrosion. Stora saker som inte lämpar sig för betkaret sprayas, övriga doppas en i taget i betkaret. De små detaljerna lägger vi i en gemensam korg och sänker ner samtidigt. All betning av de rostfria komponenterna utförs i ett NOX-fritt betbad.

Vi utför även spraybetning av stora och svårbetade detaljer. Detta gör vi på plats. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar.

Våra korta ledtider gäller för alla våra uppdrag och gör att kan vi ge våra kunder snabb och bra service.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.