Dsc 0066 700x1046

Det viktiga rostskyddet:

Rostfria produkter som utsätts för till exempel svetsning, skärning eller annan behandling med höga temperaturer tappar sina rostskyddande egenskaper då oxidskiktet på ytan skadas. För att återställa det passiva skiktet kan man då ge objekten en syrabehandlingen som kallas för betning.

Betning är en metod som är överlägsen både ekonomiskt och är mer effektivt än andra manuella metoder så som putsning, slipning, glasblästring eller liknande. Dessa metoder kan se bra ut men det ögat inte ser är att de inte har förmågan att återställa stålets egenskaper och därför aldrig kan ersätta syrabehandlingen.

 

Betningen ger materialet en bättre ytfinhet jämfört med andra metoder vilket i sin tur underlättar återskapandet av stålets passiva skikt. Det passiva skiktet i sig skyddar materialet mot korrosion, det vi med ett annat ord kallar rost.

Såhär fungerar betning

Med betning kan vi återställa materialets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper.
Det gör vi genom att använda oss av specifika syrablandningar och betmedel i en process som anpassas efter objektet.

Genom betningen får vi bort svetsoxider, blästermedel och järnföroreningar på ytan av materialet där kromhalten minskat. Då får vi en ny yta där ett skyddande ytlager kan bildas. För att betningen ska bli bra är det viktigt att förbereda materialet genom att ta bort fett och andra föroreningar innan behandlingen. Eftersom syran inte biter på objekt med färg, smuts eller fett diskuterar vi alltid med kund vilken åtgärd som behövs innan betningen ska utföras.

Efter att vi har betat och spolat av materialet behöver det stå några timmar. Med hjälp av syre kommer då hinnan att återskapas.

Dsc 0031 700x1046