Om oss – Webes

Wermlands Betning & Service AB, även kallat WeBeS, har jobbat med betning sedan starten år 1996. Med tiden har vi utvecklats och i våra lokaler här i Kil finns Västsveriges största betkar med en storlek på 7 x 2 x 2m där vi kan behandla både stora och små rostfria produkter. Där utför vi betning av rostfria komponenter i ett NOX-fritt betbad.

WeBeS arbetar framför allt med legobetning och spraybetning. Vi kan spraybeta plats ute hos kund. På så sätt kortas ledtiden för våra kunder och underlättar när frakt av stora objekt inte är möjlig eller krångligt.

Vi jobbar för att våra kunder ska få en så bra service som möjligt och vet att korta leveranstider och hög kvalitet är en viktig aspekt. Det gäller alla våra uppdrag, stor som små, utförda hos oss eller på plats hos kund. Så länge det finns mobiltäckning där vi befinner oss finns vi tillgängliga för ditt samtal.

På sidan Varför betning kan du läsa mer om vad betning innebär.

KONTAKT

Söker du någon speciell?
Direktnummer och personliga mejladresser hittar du nedan.

Miljö & Säkerhet

Vi på WeBeS värnar om miljön och ser därför alltid till att rester från objekten vi hanterat samlas upp i tankar som sedan förs till destruktion enligt den miljölagstiftning vi har i Sverige.

Som specialister och med tillstånd att utföra betning ser vi alltid till att ha rätt utrustning och kompetens när vi tar oss an ett uppdrag, vare sig det är på plats hos ett företag eller i våra egna lokaler. Vårt betbad är NOX-fritt vilket innebär att det i princip inte bildas några gaser och ger oss en mer hälsosam arbetsmiljö.

Säkerhet, miljö och kvalitet är en självklarhet.

Pär-Erik Mossfeldt

Daniel Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.