Om oss

Wermlands Betning & Service AB, även kallat WeBeS, har jobbat med betning sedan starten år 1996. Med tiden har vi utvecklats och i våra lokaler här i Kil finns Västsveriges största betkar med en storlek på 7 x 2 x 2m där vi kan behandla både stora och små rostfria produkter. Där utför vi betning av rostfria komponenter i ett NOX-fritt betbad.

WeBeS arbetar framför allt med legobetning och spraybetning. Vi kan spraybeta plats ute hos kund. På så sätt kortas ledtiden för våra kunder och underlättar när frakt av stora objekt inte är möjlig eller krångligt.

Vi jobbar för att våra kunder ska få en så bra service som möjligt och vet att korta leveranstider och hög kvalitet är en viktig aspekt. Det gäller alla våra uppdrag, stor som små, utförda hos oss eller på plats hos kund. Så länge det finns mobiltäckning där vi befinner oss finns vi tillgängliga för ditt samtal.

Dsc 0020 2 700x469
Dsc 0006 700x469 (1)

Hur vi betar

Vi har västsveriges största betkar. Vi har stor kapacitet men betar även på plats vid större och svårbetade detaljer. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar

Vi betar på plats hos dig eller i vår anläggning. Oavsett vart i Sverige, Norge eller Danmark du befinner dig har vi en lösning!

Säkerhet och miljö

Eftersom vi i vårt arbete med betning arbetar med kemikalier som kan vara farliga för både människa och miljö är ett säkerhetstänkande en självklarhet. För vår säkerhet använder vi alltid rätt skyddskläder och för miljön ser vi till att använda och följa de riktlinjer som utfärdas av kommun och länsstyrelse.

Vi ser alltid till att välja så miljövänliga kemikalier som möjligt och tar alltid hand om restprodukter i tankar för destruktion enlighet de miljölagar vi har i Sverige.

Tillsammans med dig som kund diskuterar vi och ger råd om den bästa åtgärd inför betning. Vi hjälper dig oavsett vart i landet du befinner dig. Kontakta oss idag för tips och råd för den bästa åtgärden i just ditt projekt.

Dsc 0010 700x469 (1)
3 700x933

About the company

Varför betning?

Rostfria produkter som utsätts för till exempel svetsning, skärning eller annan behandling med höga temperaturer tappar efter ett tag sina rostskyddande egenskaper då oxidskiktet på ytan skadas. För att återställa det passiva skiktet kan man då ge objekten en syrabehandlingen som kallas för betning.

Betning är en metod som är överlägsen både ekonomiskt och som är mer effektivt än andra manuella metoder så som putsning, slipning, glasblästring eller liknande. Dessa metoder kan se bra ut men det ögat inte ser är att de inte har förmågan att återställa stålets egenskaper och därför aldrig kan ersätta syrabehandlingen.

Betningen ger materialet en bättre ytfinhet jämfört med andra metoder vilket i sin tur underlättar återskapandet av stålets passiva skikt. Det passiva skiktet i sig skyddar materialet mot korrosion, det vi med ett annat ord kallar rost.

Såhär fungerar betning:

Med betning kan vi återställa materialets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper.
Det gör vi genom att använda oss av specifika syrablandningar och betmedel i en process som anpassas efter objektet.

Genom betningen får vi bort svetsoxider, blästermedel och järnföroreningar på ytan av materialet där kromhalten minskat. Då får vi en ny yta där ett skyddande ytlager kan bildas. För att betningen ska bli bra är det viktigt att förbereda materialet genom att ta bort fett och andra föroreningar innan behandlingen. Eftersom syran inte biter på objekt med färg, smuts eller fett diskuterar vi alltid med kund vilken åtgärd som behövs innan betningen ska utföras.

Efter att vi har betat och spolat av materialet behöver det stå några timmar. Med hjälp av syre kommer då hinnan att återskapas

Vår Kapacitet

I WeBeS betningsanläggning här i Kil, Värmland finns Västsveriges största betkar (7 x 2 x 2m) som vi använder för legobetning. Fördelen med att använda ett betkar är att hela ytan kan behandlas på en gång. Objektet får då en snyggare yta och ett mer heltäckande skydd mot korrosion. Stora saker som inte lämpar sig för betkaret sprayas, övriga doppas en i taget i betkaret. De små detaljerna lägger vi i en gemensam korg och sänker ner samtidigt. All betning av de rostfria komponenterna utförs i ett NOX-fritt betbad.

Vi utför även spraybetning av stora och svårbetade detaljer. Detta gör vi på plats. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar.

Våra korta ledtider gäller för alla våra uppdrag och gör att kan vi ge våra kunder snabb och bra service.

Dsc 0139 700x469