Betning av rostfritt sedan 1996

Vi kan betning och utför alltid ett säkert, effektivt och miljövänligt arbete. Med lång erfarenhet och expertis kan vi ge våra kunder hög kvalitet och ett hållbart resultat.

Bra service och hög kvalitet

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Legobetning
  • Västsveriges största betkar
  • Spraybetning av större och svår-betade detaljer.
  • NOX-fritt betbad (7 x 2 x 2m)
  • Snabba åtgärder och kort leveranstid

Vår kapacitet

I WeBeS betningsanläggning här i Kil, Värmland finns Västsveriges största betkar (7 x 2 x 2m) som vi använder för legobetning. Fördelen med att använda ett betkar är att hela ytan kan behandlas på en gång. Objektet får då en snyggare yta och ett mer heltäckande skydd mot korrosion. Stora saker som inte lämpar sig för betkaret sprayas, övriga doppas en i taget i betkaret. De små detaljerna lägger vi i en gemensam korg och sänker ner samtidigt. All betning av de rostfria komponenterna utförs i ett NOX-fritt betbad.

Vi utför även spraybetning av stora och svårbetade detaljer. Detta gör vi på plats. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar.

Våra korta ledtider gäller för alla våra uppdrag och gör att kan vi ge våra kunder snabb och bra service.

KONTAKT

Vad vi gör

Wermlands Betning & Service AB, WeBeS, har arbetat med betning sedan 1996 och arbetar med bland annat legobetning och spraybetning av större och svårbetade detaljer.

I våra lokaler finns Västsveriges största betkar (7 x 2 x 2m) där vi behandlar diverse rostfria produkter, stora som små, i ett NOX-fritt betbad. Men vi är flexibla och utför också betningen på plats när frakter inte är möjliga och för att på så sätt minska även ledtid för våra kunder.

Hos WeBeS siktar vi alltid på korta leveranstider och en produkt som håller hög kvalitet. Att måna om miljön är en självklarhet och vi ser därför till att de rester som blir över från produkter vi använder tas om hand i tankar för destruktion enligt Svensk Miljölagstiftning.

Våra kunder

Oavsett om ni finns i närheten av Kil, Värmland, eller i övriga delen av landet så kan ni anlita oss. Våra kunder finns över hela Sverige. Tillsammans med kund diskuterar vi och ger råd om den bästa åtgärd inför betning av objekten innan vi utför arbetet.

KONTAKT