Wermlands Betning och Service AB

WeBeS

Vår expertis och långa erfarenhet inom betning tillsammans med tre viktiga aspekter - Säkerhet, Miljö och Kvalitet ger ett hållbart och långvarigt resultat. Vi hjälper dig oavsett vart i landet du befinner dig.

Legobetning

Vårt NOX-fria betbad (7 x 2 x 2m) använder vi för legobetning. NOX-fritt innebär att det i princip inte bildas några gaser och ger oss en mer hälsosam arbetsmiljö.

SNABB LEVERANSTID

Våra korta ledtider gäller för alla våra uppdrag och gör att kan vi ge dig som kund snabb och bra service. Vi är flexibla och utför även betningen på plats när frakter inte är möjliga.

Spraybetning

Spraybetning av stora och svårbetade detaljer som görs på plats. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar.

Dsc 0060 1 700x469

Vår Vision

Sedan start 1996 har vi arbetat för att utföra betning av högsta kvalitet med snabb leverans till våra kunder runt om i landet.

Miljö och säkerhet är en av de viktigaste aspekterna innanför våra lokaler. De rester som blir över från produkter vi hanterar och använder tas om hand i tankar för destruktion enligt Svensk Miljölagstiftning.

Än idag arbetar vi troget med Säkerhet, Miljö och Kvalitet och att du som kund ska få en färdig produkt som toppar dina förväntningar.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på Webes har flera års erfarenhet inom området och för oss är varje arbete lika spännande och unikt.

Som specialister inom området och med tillstånd att utföra betning ser vi alltid till att ha rätt utrustning och kompetens när vi tar oss an ett uppdrag, vare sig det är på er hemmaplan eller i våra egna lokaler.

Vi jobbar alltid för att du som kund ska få en så bra service som möjligt, det gäller alla våra uppdrag, stora som små. Korta leveranstider och hög kvalitet är en viktig aspekt och står alltid i vårt fokus. Så länge det finns mobiltäckning där vi befinner oss finns vi tillgängliga för ditt samtal.

Dsc 0008 1 700x469

Här finns vi:

Plats

Snickerigatan 10
66533 Kil

Kontaktuppgifter

Telefon Kontor: 0554-13040

Epost : info@wermlands-betning.se