Hur vi betar – Webes

Vi betar på plats eller i vår anläggning. Oavsett vart i Sverige, Norge eller Danmark du befinner dig har vi en lösning.

Vi har västsveriges största betkar. Vi har stor kapacitet men betar även på plats vid större och svårbetade detaljer. Det kan till exempel vara behov av betning i trapphus, betning av tankar, byggnationer eller anläggningar.

Säkerhet och miljö är en viktig aspekt

Eftersom vi i vårt arbete med betning arbetar med kemikalier som kan vara farliga för både människa och miljö är ett säkerhetstänkande en självklarhet. För vår säkerhet använder vi alltid rätt skyddskläder och för miljön ser vi till att använda och följa de riktlinjer som utfärdas av kommun och länsstyrelse.

Vi ser alltid till att välja så miljövänliga kemikalier som möjligt och tar alltid hand om restprodukterna i tankar för destruktion enlighet de miljölagar vi har i Sverige.

Tillsammans med kund diskuterar vi och ger råd om den bästa åtgärd inför betning. Vi hjälper dig oavsett vart i landet du befinner dig. Kontakta oss idag för tips och råd för den bästa åtgärden i just ditt projekt.​

Varför Betning?

Rostfria produkter som utsätts för till exempel svetsning, skärning eller annan behandling med höga temperaturer tappar efter ett tag sina rostskyddande egenskaper då oxidskiktet på ytan skadas. För att återställa det passiva skiktet kan man då ge objekten en syrabehandlingen som kallas för betning.

Betning är en metod som är överlägsen både ekonomiskt och som är mer effektivt än andra manuella metoder så som putsning, slipning, glasblästring eller liknande. Dessa metoder kan se bra ut men det ögat inte ser är att de inte har förmågan att återställa stålets egenskaper och därför aldrig kan ersätta syrabehandlingen.

Betningen ger materialet en bättre ytfinhet jämfört med andra metoder vilket i sin tur underlättar återskapandet av stålets passiva skikt. Det passiva skiktet i sig skyddar materialet mot korrosion, det vi med ett annat ord kallar rost.

Såhär fungerar betning

Med betning kan vi återställa materialets ursprungliga korrosionsbeständiga egenskaper.
Det gör vi genom att använda oss av specifika syrablandningar och betmedel i en process som anpassas efter objektet.

Genom betningen får vi bort svetsoxider, blästermedel och järnföroreningar på ytan av materialet där kromhalten minskat. Då får vi en ny yta där ett skyddande ytlager kan bildas. För att betningen ska bli bra är det viktigt att förbereda materialet genom att ta bort fett och andra föroreningar innan behandlingen. Eftersom syran inte biter på objekt med färg, smuts eller fett diskuterar vi alltid med kund vilken åtgärd som behövs innan betningen ska utföras.

Efter att vi har betat och spolat av materialet behöver det stå några timmar. Med hjälp av syre kommer då hinnan att återskapas.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.